Corredor de la Vila

El Raval de L’Església es coneixia antigament com a Corredor de la Vila. A principis del segle XVII, la vila ja s’havia dotat d’una muralla que cenyia tot el nucli urbà. La funció del mur era la defensa contra el bandidatge, la gent malalta, el control de les collites de verema... A recer d’aquest mur es formava un passadís anomenat Corredor de la Vila que anellava tot el nucli urbà.

Per la banda de ponent, el corredor conserva encara la mateixa disposició que tindria al segle XVII. La recopilació de les ordinacions feta el 1697 prohibia als veïns obrir portes que possibilitessin l’entrada a ses cases des de l’exterior del clos emmurallat. Ni tan sols era permès d’obrir-ne al corredor.

TORNAR