HOTEL RURAL “CA L'AMADEU”:

És un hotel rural familiar situat a la Plaça de la Font del municipi. Tenen servei d’allotjament, menjador i cafeteria.
Contacte: 977 83 74 86 - 676 282 935
Plaça de la Font s/n - www.calamadeu.com