EL CASTELLET

La part central del poble, darrera de la plaça de la vila, rep el nom de Castellet i ofereix un aspecte compacte, potser el nom pot derivar de la creença de que allí hi havia un castell.

Es conserva alguna resta de les muralles que encerclaven el poble amb tres portals; es recorda el seu enderrocament a principis del segle XX.

TORNAR