Torre de Guaita de Mas Munté

Antiga quadra, que té una torre quadrada que la tradició li atribueix un origen romà, a l’entorn de la qual s’ha construït un fals castell.

El mas el formaren una casa el 1716 i dues del 1719, creixent fins arribar a un màxim de 20 el 1833; essent en aquell moment propietat de la parròquia de Vilanova.

TORNAR